2012. október 10., szerda

Örökbefogadási szerződés


 Mely létrejött egyrészről
Név: (állatvédő magánszemély)
Cím: 
Telefonszám:
E-mail:  

Valamint
Név:                            (továbbiakban: Örökbefogadó)
Cím: 
Állattartás címe:        
E-mail:
Telefonszám:

az alábbi feltételekkel:

Alulírott, Örökbefogadó a mai napon örökbe fogadom,
Az állat: kutya/ macska/ egyéb
Neve örökbeadáskor : Sebaj Tóbiás                                                           Fajta: európai rövidszőrű
Született: kb. 2006.                                                                                           Ivar: kandúr
Származás: közterület                                                                                     Szín: cirmos fehér
Ivartalanított

Jellegzetességek, különös ismertetőjelek : jobb hátsó lába csonkolt
Tartással, viselkedéssel kapcsolatos egyéb megjegyzések, tanácsok: Parazitamentes, első kombinált oltását megkapta, étvágya, emésztése jó.
Antiszociális. Naphosszat a dobozában ül, közeledésre kitámad. A szocializálása minimum hónapokba fog telni, de ölbemacska valószínűleg sose lesz belőle.
Más állatokhoz való viszonya jelenleg nem ismert.
A csonkja további orvosi beavatkozást igényel, amit az általános állapota lehetővé teszi.

Kijelentem, hogy a 18 éves életkort betöltöttem, az adataim a személyi igazolványom alapján lettek kitöltve.
A szerződéssel  együtt az állat oltási könyvét átvettem.

·         Örökbefogadó kijelenti, hogy az állatot saját részre, társállatként fogadja örökbe és a fent megadott címen fogja tartani. Örökbefogadó vállalja, hogy nem válik meg az állattól, másik személy részére át nem adja (sem ingyen, sem ellenszolgáltatásért), ha bármely ok miatt az állatot nem tudja tovább tartani, az utcára ki nem rakja, menhelyre, sintértelepre be nem adja, hanem ellenszolgáltatás nélkül, az intézkedésre kellő időt (legalább 1 hónap) hagyva, előzetesen egyeztetett időpontban  az érvényes kombinált oltással rendelkező macskát  visszajuttatja az örökbeadónak.
·         Örökbefogadó hozzájárul ahhoz és egyben lehetőséget biztosít arra, hogy az Örökbeadó –  annak érdekében, hogy szükség esetén az állattartás helyszínén győződhessen meg az állat tartásának, ellátásának megfelelőségéről – felkereshesse az állatot.
·          Az Örökbeadó ismeretei szerint (amennyiben az állat lent közölt adatai között másképpen nem szerepel) az állatot egészséges állapotban adja át, nem vállal felelősséget a későbbiekben bekövetkező változásokért, az esetlegesen későbbiek során kialakuló betegségekért.
·         Az Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy az időközben esetlegesen felmerült orvosi költségeket, beadott oltások árait az Örökbeadó nem téríti meg.
  • Az Örökbeadó vállalja, hogy az állat csonkjának orvosi ellátását saját költségére, saját orvosánál az örökbeadást követő fél éven belül elvégezteti, amennyiben az állat általános, elsősorban mentális állapota ezt lehetővé teszi. Amennyiben erre a megjelölt időtartamon belül nincs lehetőség, a beavatkozás elvégeztetése és költsége Örökbefogadót terheli

Az Örökbefogadó tudomásul veszi, hogy  az Örökbeadó  a macskát lakásban tartásra adja örökbe. Kertesházba kizárólag és csakis akkor, ha a macska a házon belül a családdal együtt élhet, ahonnan – amennyiben azt az állat igényli -  kellő körültekintés mellett járhat ki. 

  • Örökbefogadó vállalja, hogy a mindenkori hatályos állatvédelmi törvényeknek megfelelően tartja az állatot. Rendszeres orvosi ellátást biztosít az állatnak, olttatja, gondoskodik az állat  védelméről a külső és belső élősködők (pl. bolha, kullancs, bélféreg) ellen. A természetes ill. nem természetes körülmények közötti (baleset, betegség) elhalálozásáról értesíti az Örökbeadót.


·          Az Örökbefogadó vállalja, hogy az állaton euthanáziát nem hajtat végre, ha annak élete megmenthető vagy fájdalommentesen meghosszabbítható. Az euthanáziát, - ha az szükséges -, kizárólag az Örökbeadóval történt egyeztetés után végezteti el.


  • Az Örökbefogadó vállalja, hogy a fenti elérhetőségei megváltozásáról bizonyításra alkalmas módon 8 napon belül értesíti az Örökbeadót. Egyúttal kijelenti, hogy Örökbeadó számára  elérhető lesz, az állat hogyléte felöli érdeklődésre (mail, telefon, stb.) válaszol, a megkeresésre reagál. Amennyiben a kapcsolattartást  megtagadja örökbeadónak joga van az állatot visszavenni feltétel és ellenszolgáltatás nélkül.

·         Amennyiben a fenti állatot az örökbefogadó nem megfelelően tartja, elhanyagolja, rosszul bánik vele, az örökbeadónak joga van a állatot visszavenni feltétel és ellenszolgáltatás nélkül;  valamint amennyiben állatkínzást vagy törvénytelenséget tapasztal, úgy Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény értelmében a szakhatóságoknál feljelentést tenni.


Elolvastam, megértettem és magamra ill. az Örökbeadóra nézve kötelező érvénnyel elfogadom az Örökbeadási Szerződést.  Amennyiben a jelen szerződésben foglaltakat nem tartom be, vagy az Örökbeadó úgy ítéli meg, hogy az állat tartási körülményei nem megfelelőek, a szerződés érvényét veszti és az Örökbeadónak jogában áll az örökbefogadott állatot visszavenni. Ebben az esetben kérésére az állatot haladéktalanul visszaszolgáltatom.


Kelt:  2012…………..……………..


..........................................................                                    ..........................................................
            Örökbefogadó                                                                                             Örökbeadó


Szerintem semmi olyasmit nem tartalmaz a szerződés, amit egy állatot szerető, róla felelősen gondoskodni szándékozó ember ne tartana természetesnek. 
Mégis sokan felszívódnak ha meglátják. Holott előtte minden pontját érintjük és szóban elfogadják. Ilyenkor hajlamos vagyok azt gondolni, hogy az illető megígérte de betartani esze ágában sem volt. Ezért nem hajlandó írásban is rögzíteni a szóbeli ígéreteket.

Tobiért tolongás volt. Kérték, követelték, fenyegettek érte. A fenti szerződéssel örökbefogadni azonban nem akaródzik.
Akik őt akarták, az egyik mondatukban állatkínzónak neveztek amiért bezárom, a másik mondatukban arról biztosítottak hogy lakásban tartanák. Csúnya gondolataim vannak. Csak nem ők is ... ?

1 megjegyzés:

Benjamin a Vörösmacska írta...

Nekem is, és félek, hogy megint kapok egy igazolást a rossz érzéseimre!:-(